Ano ang riserts

Ito ay ang pagkakaroon ng cancer sa baga,esophagus, at larynx, coronary artery disease, peripheral artery disease, stroke, at ChronicObstructive Pulmonary Disorder o COPD.

WAKAS O KONKLUSYON Gagawin dito ang paglalagomng resulta ng pag-aaral at tinatapos sa paglalahat o pagbibigay ng konklusyon at rekomendasyon ukol sa maaari pang gawin kaugnay ng pag-aaral, gaya ng pag-aaral para malinawan pa ang ilang isyu na hindi lubhang nalutas sa pag-aaral na ito.

Nagsasaliksik ang mga estudyante upang makapagsulat ng mga takdang-aralin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng maraming bilang ng mga aklat hinggil sa isang paksa, at nagtatala sila sa kanilang mga talaan.

Kabilang sa mga pangunahing uri o gawi sa pananaliksik ang payak at nilapat na pananaliksik: Ang mga bata ay may posibilidad din na magkaroon na ngsakit sa puso dahil sa mataas na kolesterol na nakukuha mulasa pagkalanghap ng usok ngsigarilyo sa loob ng bahay.

Ipinapaliwanag din dito ang saklaw at limitasyon ng pag-aaral, batayang konsepto o kung paano isasagawa ang pag-aaral. Nagmumula sa mga pamahalaan, mga pribadong korporasyon, at mula sa nagbibigay-kusang mga samahan ang suportang pampananalapi sa ganitong uri ng mga pananaliksik.

Dahil sa pang-agham na gawi ng pagsasaliksik, maaaring maisakatuparan ang pagkakatuklas ng mga bagong gamot na panglunas ng mga karamdaman, ang paglalang ng mga mas hindi-mapanganib na mga sasakyanat kung paano makapag-aani ng mas maraming mga pagkain sa mga bukirin.

Kalawit, San Jose Cam. Ginagamit ang pananaliksik upang mapainam ang mga pagkaunawasa mga larangan ng biyolohiyaat iba pa. Sinasabi na mahigitang mga namamatay taun-taondahil sa pagkakasakit sa paninigarilyo.

Ginagamit din ang gawing ito ng mga manunulat ng mga hindi kathang-isip na mga manuskrito o akda, upang maging tama ang kanilang mga impormasyong ginagamit sa pagsusulat.

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng isang baryabol, ito ay ang Sintax Law. Kasama na ang mga pahayagan, aklat at web page, gayundin ang ibang nmga kaugnay na pag-aaral.

Nararapat lamang na ipakita ng nagsaliksik ang pasasalamat sa mga awtor ng libro at iba pang sangguniang ginamit at nakatulong sa ginawa nyang pag-aaral. Isinaad din sa pag-aaral na walo mula sa 10 sa mga na sakop ng pag-aaaral ang nakakitang mga patalatastas na tumatangkilik sa sigarilyo noong Pang-agham Tinatawag din itong Isang pangkaraniwang gawi sa pagsasaliksik ang makaagham na metodo.

Sa katunayan, isa sa bawat tatlong lalaki na nasamiddle age ang namamatay dahil dito. Ang mga mananaliksik sa uring ito ng pananaliksik ay nagsasagawa ng mga sarbey na nagpapaliwanag sa naging pakahulugan sa mga datos na nakalap.

Kung may pagdududa sa isang pangyayari sa nakaraan, maaaring pag-aralan ang mga pangyayari sa likod nito at sa mga pangyayari na bumabalot dito. Nilapat na pananaliksik Ito ang paglalapat ng mga kaalaman sa mga gawaing pampananaliksik, o paggamit ng mga kaalaman sa pananaliksik na magagamit para sa pagpapaunlad ng lipunan.

Lain, ang paninigarilyo ay nakapagpapasaya.

Pananaliksik

Ito ang lumabas na resulta ng pag-aaral na isinagawa ngPeninsula Medical School sa United Kingdom sa pangunguna hinggil sa kaugnayan ng paninigarilyo sa Psychological well-being ng tao. Maaaring gumamit ng sari-saring pantulong gaya ng tsart, mapa, grap, at talahanayan sa pagpapaliwanag sa resulta na natagpuan sa pag-aaral at pananaliksik.

Inilalahad na rin dito ang paraan ng pananaliksik na gagamitin, at paano titipunin ang mga datos. Bahagi sila ng tinatayang 40,hanggang 50, Asian teenagers na maagang natutong manigarilyo bungang kakulangan sa batas laban sa tobacco at walang humpay na promosyonnito sa bansang Pilipinas.

Kabilang dito ang mga protokol protokolo o mga sinusunod at tinutupad na paraan sa mga pananaliksik na klinikal. Sa pag-aaral na ito, ang konseptwal na balangkas ay nakapokus sa pagkuha ng mga datos at pagsusuri o pag aanalisa ng mga nakuhang datos.

Iba pang mga uri[ baguhin baguhin ang batayan ] Kasama rin sa mga uri ng pananaliksik ang mga pang-akademya, pang-agham, pampamilihan, pang-edukasyon, pangkasaysayan, pangwika, at may pag-uugnayan ng mga disiplina: Pampamilihan Isa itong sangay sa larangan ng sikolohiya sapagkat pinag-aaralan at sinusuri sa pananaliksik na pangmerkado o pangmarket ang kung ano ang mga bagay na binibili ng mga tao at kung paano sila naglilibang pagkatapos ng kanilang mga trabaho.ay malaki ang maitutulong sa mga guro at kung ano ang.

kanilang gagamiting paraan para maiwas ang kanilang mga. estudyante sa ganitong klase ng bisyo. Mga Magulang. Sa pag-aaral na ito, malalaman ng mga. magulang kung ano ang pananaw ng. Pananaliksik 2. - Napaka halaga ng pananaliksik hindi lamang sa mga mag-aaral kundi sa iba’t-ibang uri ngtao.

Saklaw nito ang napakaraming benepisyo para sa. paghanap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na.

Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay (o ng hindipagpapatotoo) ng mga panukala (teoriya) o mga pamamaraan (o sistema /5(). Ang layuning ipapahayag ay kailangang tumugon sa mga sumusunod na katanungan: 1. Anu-ano ang mga obhektibo ng aking pananaliksik?

2. Ano ang inaasahan kong matutuklasan matutuhan sa pagsasagawang pananaliksik na ito? Ang panimula ay karaniwang nagtatapos sa katanungan. Ang mga katanungang ito ay kailangang: 1. Nagbibigay ng bagong sigla at kasiyahan ang makatuklas ng bagong impormasyong hindi alam bago pa gumawa ng pananaliksik.

Mga Layunin ng Pananaliksik (Constantino at Zafra, ) 2. Magbigay ng bagong interpretasyon sa lumang ideya. Ang mga mananaliksik sa uring ito ng pananaliksik ay nagsasagawa ng mga sarbey na nagpapaliwanag sa naging pakahulugan sa mga datos na nakalap. · PANGKASAYSAYAN (Historical) Nauukol ito sa pag-aaral sa mga bagay o .

Download
Ano ang riserts
Rated 5/5 based on 10 review